Devlet Personel Alımı! 500 Sözleşmeli Büro Personeli Hemşire Şoför Temizlik Güvenlik Görevlisi Mühendis Tekniker Teknisyen


Devlet personel alımı için kadın/erkek büro personeli, hemşire, şoför, temizlik, güvenlik görevlisi, mühendis, tekniker, teknisyen, destek personeli gibi pozisyonlarda 500 sözleşmeli personel alınıyor.

Devlet personel alımı yapan kamu üniversitesi 500 sözleşmeli personel alımı yapıyor. Kadın/erkek adaylar büro personeli, hemşire, şoför, temizlik, güvenlik görevlisi, mühendis, tekniker, teknisyen, destek personeli gibi pozisyonlara başvuru yapabilirler.

devlet-personel-alimi-basvuru-sartlari.jpg

DEVLET PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.

Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak. 5. KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasının “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun nitelikleri taşımak.

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Üniversitemiz tüm hastanelerinde istihdam edilecek personelin (7/24 kesintisiz hizmet sunma zaruriyeti nedeniyle, öncelikle hastanelerin acil, ameliyathane, yoğun bakım, radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle işlem yapılan birimleri olmak üzere) nöbet usulü çalışma planları ile gece nöbeti tutmasında veya gece vardiyasında çalışmasında sağlık, sosyal veya ailevi durumu açısından mani hali bulunmamak.

17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında yapılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

Çalıştırılacak birime göre 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan Tehlikeli/Az tehlikeli ve çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mani hali olmamak.

Yaş şartı aranan adaylarda son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak şartı aranacaktır.

devlet-personel-alimi-basvuru-sartlari-nedir.jpg

ECZACI ALIMI

Adayların ibraz ettiği diploma veya geçici mezuniyet belgelerinde (aslı gibidir onaylı sureti veya kare kodlu e-Devlet çıktısı ve transkript) diploma puanı bulunmak zorunludur. Aksi takdirde başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylardan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puanı şartı aranmamaktadır.

Aday sayısının kadro pozisyonu sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için adayların mezuniyet notu yüksek olandan başlanarak sıralama yapılacaktır.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu maddesinde yer alan şartları taşımak.

Açık ve kapalı alanda koruma ve güvenlik hizmetleri görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak.

7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmasına engel durumu olmamak.

Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak.

Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10’dan fazla, 15’den az olmamak.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonunda istihdam edilecek adaylarda son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak şartı aranacaktır.

kamu-universitesi-devlet-personel-alimi-kadrolari.jpg

KAMU ÜNİVERSİTESİ DEVLET PERSONEL ALIMI KADROLARI

 • Mühendis alımı: Lisans mezunu 1 personel.
 • Sağlık fizikçisi alımı: Lisans mezunu 2 personel.
 • Eczacı alımı: Lisans mezunu 1 personel.
 • Veteriner hekim alımı: Lisans mezunu 1 personel.
 • Büro personeli alımı: Lisans mezunu 15, ön lisans mezunu 10 personel.
 • Çocuk gelişimcisi alımı: Lisans mezunu 1 personel.
 • Diyetisyen alımı: Lisans mezunu 2 personel.
 • Diğer sağlık personeli alımı: Lise mezunu 3 acil tıp teknisyeni, 1 anestezi teknisyeni, 1 veteriner sağlık teknisyeni.
 • Hemşire alımı: : Lisans mezunu 120 personel.
 • Tekniker alımı: Ön lisans mezunu 1 bilgisayar teknikeri, 1 erkek elektrik teknikeri.
 • Sağlık teknikeri alımı: Ön lisans mezunu 90 personel.
 • Teknisyen alımı: Lise mezunu 1 erkek elektrik teknisyeni, 1 erkek biyoteknik teknisyeni.
 • Koruma ve güvenlik görevlisi alımı: Ön lisans mezunu 43 erkek, 7 kadın personel.
 • Şoför alımı: Lise mezunu 4 erkek personel.
 • Hastabakıcı alımı: Lise mezunu 30 erkek, 10 kadın personel.
 • Kaloriferci alımı: Lise mezunu 3 erkek personel.
 • Destek personeli alımı: Lise mezunu 15 erkek personel.
 • Bahçe bakım personeli alımı: Lise mezunu 12 erkek personel.
 • Temizlik personeli alımı: Lise mezunu 95 erkek, 25 kadın personel.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI

Adaylar e-Devlet Kapısı üzerinden “Ondokuz Mayıs Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti ya da “Kariyer Kapısı” CBİKO internet adresi üzerinden başvuru yapıyor. Son gün 30/05/2023. İlan.

Son Dakika Ondokuz Mayıs Üniversitesi 4/B İlan Sözleşmeli Personel Alım

Son Dakika Pamukkale Üniversitesi 4/B İlan Sözleşmeli Personel Alım

Son Dakika Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 4/B İlan Sözleşmeli Personel AlımSource link

E-bültene Abone Ol Merak etmeyin. Spam yapmayacağız.

Yazar

Amacım insanlara tüyolar, ipuçları, bilgiler, çözümler paylaşmak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.

Giriş Yap

close