İçişleri Bakanlığından seçim genelgesi – Son Dakika Türkiye Haberleri


İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “ İçişleri Bakanlığı, Merkez/Taşra Teşkilatı Planlaması”, “Oy Verme Günü Alınacak Tedbirler”, “Oy Verme Günü ve Sonrasında Alınması Ihtiyaç duyulan  Tedbirler” ve “Öteki Hususlar” mevzu başlıklarını içeren toplam 61 maddelik “Seçim  Tedbirleri Genelgesi” gönderdi.

Genelgede, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin yenilenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Sonucuna istinaden Yüksek Seçim Kurulunun kararının; Cumhurbaşkanlığı ve 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılması yönünde olduğu açıklandı.
 
Bu kapsamda seçimlerin refah ve itimat ortamı içinde gerçekleşmesi için alınan tedbirlerin gözden geçirilmesi ve mahallin şartlarına nazaran ilave tedbirlerin alınmasının büyük ehemmiyet arz etmiş olduğu anlatılarak, oy verme günü öncesinde, esnasında ve sonrasında alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:
 
SEÇİM KOORDİNASYON KOMİSYONU OLUŞTURULDU
 
Görevli kurumlar içinde koordinasyon ve iş birliğinin sağlanması, ülke çapında seçimle ilgili her türlü tedbirin gözden geçirilmesi ve takip edeni, seçim ile ilgili olayların anlık paylaşımı, seçim takvimi süresince istihbar edilen vakalara ilişkin proaktif bir halde tedbirler geliştirilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı bünyesinde Seçim Koordinasyon Komisyonu oluşturuldu.

Ek olarak tüm illerde Vali yardımcısı başkanlığında ve valilerce belirlenecek sayıda üyeden oluşan “Seçim Koordinasyon Merkezi” kuruldu. Bu merkezler Bakanlık Seçim Koordinasyon Komisyonu ile devamlı yazışma halinde bulunacak. Meydana gelen olayların anlık takip ve koordine edilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) ile 81 ilde bulunan GAMER’ler 7/24 esasına nazaran etkinlik gösterecek.
 
İçişleri Bakan Yardımcısı başkanlığında Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Trabzon illerimizde 81 ilimizi kapsayacak şekilde Seçim Güvenliği Bölge Toplantıları düzenlenecek.
 
Valiler tarafınca güvenlik birim amirleri ve öteki yetkililerin katılımıyla illerde seçim güvenliği toplantıları yapılacak, önceki seçimlerde meydana gelen vakalar göz önünde bulundurularak risk analizleri çerçevesinde İl Seçim Güvenlik Planları hazırlanacak. Bu plan kapsamında tüm kolluk birimleri tam bir ortaklık ve entegrasyon içinde bulunularak alınan güvenlik tedbirlerinin daha geniş kitlelere iletilmesini sağlamak amacıyla mahalli basın mensuplarıyla basın toplantıları düzenlenecek.

600 BİNDEN FAZLA PERSONELE GÖREV

Seçim güvenliği kapsamında; 326 bin 387 Güvenlik Genel Müdürlüğü, 196 bin 197 Jandarma Genel Komutanlığı, 2 bin 800 Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 58 bin 658 güvenlik korucusu ve 17 bin 209 gönüllü güvenlik korucusu olmak suretiyle 601 bin 251 mensubu göreve getirildi. 

Ek olarak kolluk birimlerine  ilişkin 73 Helikopter, 8 Tayyare, 61 İHA/İKU, 6 bin 708 ZMA, 754 TOMA Aracı, 244 bot/vapur göreve hazır vaziyette bulunacak. Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı adayları, bakanlar ile siyasal partilerin genel başkanlarının katıldıkları seçim ziyareti ve faaliyetlerinde güvenliklerinin sağlanması için lüzumlu tedbirler en üst seviyede alınarak, titizlikle uygulanacak.
 
OY PUSULALARI İÇİN İÇİN ÜST SEVİYE GÜVENLİK  
 
Sandık seçmen listelerinin bulunmuş olduğu yerlerde, oy pusulalarının basılmış olduğu yerlerde ve basımı yapılacak pusulaların seçim kurullarına intikali esnasında lüzumlu güvenlik önlemleri alınacak. Başta güvenlik güçleri olmak suretiyle seçimlerde vazife alacak personelin seçimlerle ilgili mevzuat, Yüksek Seçim Kurulunun ilgili kararları ve uygulamaya ilişkin öteki hususları kapsayacak şekilde hizmet içi eğitime doğal olarak tutulacak. Oy verme günü öncesi, oy verme günü ve sonrasında kamu görevlileri ve güvenlik güçleri, idarenin tarafsızlığını zedeleyici tutum ve davranışlardan kaçınılacak.
 
Kamu binaları, siyasal parti binaları, mabetler, yabancı ülke temsilcilikleri, internasyonal kuruluşların ülkemizdeki temsilcilikleri, seçim büroları ve benzeri duyarlı noktalara yönelik alınan koruma tedbirlerinin gözden geçirilerek gereksinim halinde ilave öteki tedbirler alınacak.
 
Metropol şehirler, gezim bölgeleri ve ormanlık alanlar başta olmak suretiyle vatandaşların yoğun olarak bulunmuş olduğu umuma açık bölgeler, gezinsel bölgeler, havaalanı, deniz limanı, otobüs terminali, tren istasyonu, çarşı, avm, pazar, metro, vb. yerlerde alınan güvenlik tedbirleri gözden geçirilerek artırılacak.
 
ENERJİ DAĞITIM MERKEZLERİNDE TEDBİRLER ARTIRILACAK
 
Enerji arzının sürekliliğini temin bakımından enerji dağıtım merkezleri, doğalgaz ve petrol boru hatları ile öteki duyarlı tesislere yönelik koruma tedbirlerinin gözden geçirilerek gerektiğinde hususi güvenlik mensubu sayısının artırılması dâhil olmak suretiyle güvenlik/gönüllü güvenlik korucularından faydalanılacak ve öteki güvenlik tedbirleri alınacak.
 
Bilhassa elektrik kesintilerinin önüne geçebilmek amacıyla ilgili kurumlarla koordine kurularak gerektiğinde kullanılmak suretiyle üreteç ve benzeri güç kaynaklarının, aydınlatma sistemlerinin çalışır halde bulundurulacak.
 
Oy verme gününde elektrik kesintilerinin önüne geçebilmek amacıyla ilgili kurumlarla koordine kurularak trafoların korunması, gerektiğinde kullanılmak suretiyle üreteç ve benzeri güç kaynaklarının temin edilmesine yönelik tedbirler alınacak.

KAMERA VE AYDINLATMA SİSTEMLERİNE ÖZEL ÖNEM VERİLECEK
 
Sandık kurulacak olan binaların teknik altyapısı gözden geçirilerek binaların bahçesini de görecek şekilde güvenlik kamera/aydınlatma sistemlerinin etken olmasına yönelik lüzumlu tedbirler alınacak.
 
SOSYAL MEDYA PROVOKASYONLARINA MÜDAHALE EDİLECEK
 
Toplumsal medya platformları üstünden bilhassa 11 ilimizde yıkıcı tesiri oluşan zelzele sürecini kötüye kullanma ve duyarlı mevzular üstünden yapılabilecek ihtimaller içinde dezenformasyon, “seçim suçları” ile “provokatif paylaşımları” izlemek amacıyla kolluk birimlerince “bilişim suçları ile savaşım ekipleri”nin görevlendirilecek, kabahat unsuru tespiti halinde lüzumlu adli/yönetimsel işlemler ivedilikle yapılacak.
 
SEÇİM GÜNÜ DEVRİYE SAYISI ARTIRILACAK
 
Oy verme günü emniyeti ve asayişi sağlamakla görevli olanlar haricinde hiçbir kimsenin silahını taşımasına izin verilmeyecek. Oy kullanılacak alanlara gezici satıcı ve vasıta girişine müsaade edilmeyecek. Vatandaşların sandık çevresine ulaşımlarını sağlayacak önlemler alınacak, yurttaş iradesini baskıyla etkilemeye yönelik girişimlere asla müsaade edilmeyecek. Oy verme günü vatandaşların sandık çevresine gidiş ve geliş yolları ile sandık başlarında çıkabilecek olayların engellenmesi için tüm sandık bölgelerinde lüzumlu güvenlik tedbirleri alınacak. Motorlu ve yaya devriyelerin yer ve sayıları artırılacak.
 
Oy verme günü alkollü içki satılmaması ve oy verme süresince tüm umumi eğlence yerlerinin kapalı kalmasına yönelik denetimler gerçekleştirilecek.
 
Oy sayımı ve dökümü gecenin geç saatlerine kadar sürebileceğinden sandık konulmuş olan bölgeler ile çevrelerinin aydınlatılması mevzusunda seçim kurulları ve ilgili birimlerle koordinasyon ve ortaklık yapılacak.
 
OYLARIN MUHAFAZA EDİLECEĞİ BİNALARDA ÖNLEM
 
Oyların sayımı ve dökümü tamamlandıktan sonrasında düzenlenen tutanaklar ile sandık ve torbalarının ilgililer tarafınca il ve ilçe seçim kurullarına nakli esnasında güzergâhlarda ve muhafaza edileceği binalarda güvenlik tedbirlerinin alınması planlanacak. Seçim sonuçlarının kısmen yada tamamen belli olmasından sonrasında beklediği neticeleri alamayan şahıs yada gruplarca istenmeyen olayların meydana gelebileceği ya da istediği neticeleri alan kesimlerin geniş katılımlar ile kutlama etkinlikleri düzenleyebileceği göz önünde bulundurularak lüzumlu tedbirler alınacak.
 
Ek olarak valiliklerce, mahallin özelliklerine nazaran ve seçim sürecinde meydana gelebilecek hassasiyetler çerçevesinde ek tedbirler geliştirilerek uygulamaya konulacak.

E-bültene Abone Ol Merak etmeyin. Spam yapmayacağız.

Yazar

Amacım insanlara tüyolar, ipuçları, bilgiler, çözümler paylaşmak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.

Giriş Yap

close