Sıhhat Bakanlığı 2023 Personel Alımı Duyurusu Yayımlandı! İlk Kere-Tekrardan Atama


Sıhhat Bakanlığı tarafınca 2023 yılı ilk kere ve tekrardan atama kurası ilanı bugün açıklandı. Atama kura takvimi belli oldu. İşte sürece dair tüm detayların yer almış olduğu yazımız.

Sıhhat Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafınca 2023 yılı PERSONEL ALIMI duyuruları yayımlandı. 2023 yılı İlk kere ve tekrardan atama kurası duyurusu ile 2023 yılı 65-72 yaş tekrardan atama kurası yayımlandı. Bu kapsamda “Sıhhat Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile öteki kamu kurum ve kurumlarının gereksinimleri için, tıpta uzmanlık mevzuatına nazaran uzman olanlar ile uzman doktor, doktor, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadroları” ile yapılacaktır.

Sıhhat Bakanlığı personel atama müracaat genel şartları

Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir. Ek olarak branşlar bazında müracaat hususları da şu şekildedir:

Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Müesseselerinde 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine doğal olarak Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki öteki statülerde vazife meydana getiren eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,

İlk kere yada tekrardan atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan doktor ve uzman tabipler,

Kamu kurum ve kurumlarında 657 sayılı Kanuna doğal olarak devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki öteki statülerde vazife meydana getiren ve kura son müracaat zamanı itibariyle Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamış olan doktor ve uzman tabipler,

Kura son müracaat geçmişine kadar mezun olmuş ve en geç 22 Mart 2023 Çarşamba günü saat 18.00’e kadar Sıhhat Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafınca mezuniyet belgesi uzmanlık tescilleri yapılmış olan uzman (TUTG) ve uzman diş tabipleri,

Kura son müracaat geçmişine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar,

5335 sayılı Kanun’un 30 uncu maddesi, 5947 sayılı Kanun’un 18 inci maddesi kapsamında, emekli olan doktor ve uzman tabipler Bakanlığımız ve Bağlı Kurum kadrolarını tercih ederek başvurabilirler.

Kimler personel alımına başvuramaz?

Devlet hizmeti yükümlüsü olan doktor ve uzman tabipler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımayanlar, Kamu kurum ve kurumlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden yada meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından yoksun olanlar, Emekli olan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,

657 sayılı DMK doğal olarak olarak Sıhhat Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile öteki kamu kurum ve kurumlarında halen vazife yapmakta olanlar, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinde belirtilen yaş haddini doldurmuş olanlar, 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli olarak çalışanlar,

4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli olarak çalışanlardan bu duyuru metninin Resmi Gazetede yayınlanmasından sonrasında görevinden ayrılanlar, başvuruda bulunacak adayların duyuru edilen unvan ve branşlara nazaran en üst tahsil durumuna uygun unvan ve branşta müracaat yapmaları gerekmekte olup, alt tahsil durumuna nazaran başvuruda bulunanlar başvuramaz.

Sıhhat Bakanlığı personel alımı müracaat süreci

Adaylar başvurularını Sıhhat Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü web adresinde yer edinen Personel Data Sistemi (PBS) üstünden e-devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde yapılacaktır. Başvurular 16-22 Mart 2023 tarihleri içinde yapabileceklerdir. Her iki duyuru için de bağlantılardan lüzumlu kılavuzlara ve müracaat ekranlarına erişim sağlayabilirsiniz.

2023 Yılı İlk Kere ve Tekrardan Atama Kurası. (16 Mart – 22 Mart)

2023 Yılı 65-72 Yaş Tekrardan Atama Kurası. (16 Mart – 22 Mart)Source link

E-bültene Abone Ol Merak etmeyin. Spam yapmayacağız.

Yazar

Amacım insanlara tüyolar, ipuçları, bilgiler, çözümler paylaşmak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.

Giriş Yap

close