SON DAKİKA HABERİ: TBMM’de kabul edildi: Afet Tekrardan İmar Fonu kuruluyor – Son Dakika Türkiye Haberleri


Son dakika haberi! Afet Tekrardan İmar Fonu Kurulmasına ilişkin kanun teklifi Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

Yasayla, naturel afetlerden ziyan olan bölgelerin tekrardan imarıyla ilgili emek harcamaları yürütmek suretiyle “Afet Tekrardan İmar Fonu” kurulacak. Fon, zelzele, sel, yangın, heyelan şeklinde her türlü naturel afetten ziyan olan ve “afet bölgesi” duyuru edilen alanlarda bayındır, altyapı ve üstyapı emek harcamaları için deposu yönetecek. Fonun mali verileri, 3’er aylık dönemlerde kamuoyu ile paylaşılacak. Gömü ve Maliye Bakanlığı’na bağlı olarak çalışacak.

FONUN YÖNETİMİ HAZİNE BAKANLIĞI’NDA

Fonun Yönetim Kurulu, Gömü ve Maliye Bakanı başkanlığında; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanı, Ziraat ve Orman Bakanı, İçişleri Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile Strateji ve Bütçe Başkanından oluşacak.

Yönetim Kurulu, fondan kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını ve harcama programlarını belirleyecek. Fonun yapısı ve işleyişine ilişkin usul ve esaslar fon tarafınca çıkarılacak yönetmelik ile belirlenecek.

FON HER TÜRLÜ KISITLAMADAN MUAF TUTULACAK

Fonun kaynakları; yurt içi ve yurt dışı kaynaklı nakdi bağış, yardım, bağışlama ve krediler; bütçeye bu amaçla konulacak ödenek; Fon tarafınca kurum ve kuruluşların mevzuatındaki her türlü kısıtlamalardan muaf tutularak yurt içi ve yurt dışı ana para ve para piyasalardan sağlanan finansman ve kaynaklardan oluşacak.

Kanunun amacına uygun olarak Yönetim Kurulu tarafınca karar verilen projeler için harcama programı kapsamında ve gerçekleşmelere bağlı olarak ödenmek suretiyle fondan, yönetim kurulu onayı ile ilgili kurum ve kuruluşlara kaynak aktarılacak. Bu şekilde aktarılan tutarlar bir taraftan genel bütçe kapsamındaki idareler için genel bütçeye, öteki idareler için ilgili kamu kurum ve kurumlarının bütçesine gelir kaydedilecek.

FONUN MALİ VERİLERİ 3’ER AYLIK DÖNEMLERLE KAMUOYU İLE PAYLAŞILACAK

Fon, bağımsız denetim standartlarına uygun olarak denetlenecek. Fon kaynakları ve aktarılmasına ilişkin mali veriler, en geç üçer aylık dönemler itibarıyla kamuoyuyla paylaşılacak. Bu çerçevede, kaynak aktarılan idareler lüzumlu her türlü data ve belgeyi sağlamakla yükümlü olacak.

Fon, kurumlar vergisinden muaf olacak. Fonun görevleriyle ilgili çalışmalarından elde etmiş olduğu gelirleri dolayısıyla tutumsal işletme oluşmuş sayılmayacak.

Fonun faaliyetleri dolayısıyla meydana getirilen işlemler ve düzenlenen kağıtlar damga vergisi ve harçlardan; kendisine meydana getirilen bağış ve yardımlar kalıtım ve intikal vergisinden; Fonun faaliyetleri ile ilgili işlemler banka ve sigorta muameleleri vergisinden; kaynak kullanımını destekleme fonuna yapılacak kesintilerden müstesna olacak.

Fona meydana getirilen nakdi bağış ve yardımların tamamı, gelir yada kurumlar vergisi matrahının tespitinde, gelir yada kurumlar vergisi beyannamesi üstünde ek olarak gösterilmek şartıyla beyan edilen gelirden yada kurum kazancından indirilebilecek.

Naturel afetler sebebiyle genel hayata etkili afet bölgesi duyuru edilen alanlarda bayındır, altyapı ve üstyapı emek harcamaları için Türkiye Cumhuriyeti adına sağlanan dış finansmanı, Afet Tekrardan İmar Fonuna karşılıksız tahsis etmeye Gömü ve Maliye Bakanı yetkili olacak.

Herhangi bir dış finansman kaynağının, aynı amaç doğrultusunda, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri haricinde kalan ve bu kanun kapsamında yer edinen kurum ve kuruluşlara münhasıran kullandıracağı dış finansmanı ilgili kurum ve kuruluşlara karşılıksız tahsis etmeye de Bakan yetkili olacak. Bu kapsamda tahsis edilen tutarlar karşılığı bakanlık bütçesine ödenek eklemeye Bakan yetkili olacak.

E-bültene Abone Ol Merak etmeyin. Spam yapmayacağız.

Yazar

Amacım insanlara tüyolar, ipuçları, bilgiler, çözümler paylaşmak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.

Giriş Yap

close