Teravih namazı Diyanet’e nazaran iyi mi kılınır? Teravih namazı kaç rekat? Teravih namazı niyet iyi mi yapılır, farz mı?


Teravih namazı Diyanet'e göre nasıl kılınır? Teravih namazı kaç rekat? Teravih namazı niyet nasıl yapılır, farz mı?

Teravih namazı kılınışı farz mı? sorusu araştırılıyor. Teravih dinî bir terim olarak, Ramazan ayında, yatsı namazı ile vitir namazı içinde kılınan nafile namaz anlamına gelmektedir. İşte Diyanet’e nazaran Teravih namazı farz mı sorusunun yanıtı… 

Teravih namazı kaç rekat?

Camide cemaatle kılınan teravih namazları 20 rekattan oluşmaktadır.

Teravih namazı farz mı?

İslâm âlimleri, teravih namazının adam ve hanım her müslüman için sünnet olduğu mevzusunda görüş birliğine varmıştır. Hanefîler, Şâfiîler, Hanbelîler ve bazı Mâlikîler’e nazaran bu namaz müekked sünnettir.
 
Teravih namazının hükmü nedir?

Sözlükte rahatlatmak, dinlendirmek anlamlarına gelen tervîha kelimesinin çoğulu olan teravih, dinî bir terim olarak, Ramazan ayında, yatsı namazı ile vitir namazı içinde kılınan nafile namaz anlama gelir.
Resûl-i Ekrem (s.a.s.) ashabıyla birlikte cemaat hâlinde bu namazı kılmış, onların iştiyakını görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı terk ederek yalnız kılmaya devam etmiştir (Buhârî, Salâtü’t-terâvîh, 1; Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 177-178). Gene Hz. Peygamber, “Kim inanarak ve sevabını Tanrı’tan bekleyerek Ramazan namazını (Teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Salâtü’t-Teravih, 1; Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 173) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir. Bu bakımdan teravih namazı, adam ve hanımefendiler için sünnet-i müekkededir.
Teravih namazını dört rekâtta bir merhaba vererek kılmak caiz ise de, iki rekâtta bir merhaba vererek kılmak daha faziletlidir. Bu namazın her dört rekâtının sonunda bir miktar oturup dinlenmek müstehaptır. Bu dinlenmelerde tehlîl (lâ ilâhe illallah demek) ve salavât ile meşgul olunması uygundur.

Teravih namazı iyi mi kılınır?

Teravih namazı 20 rekat olarak kılınır. Hz. Muhammed teravihi cemaatle kıldırdıkları süre 8 rek’at olarak kıldırmışlar, Ashâb da evlerinde bu namazı 20 rek’ata tamamlamışlardır. 20 rek’atın tamamının mescidde kılınmaya başlaması, Hz. Ömer zamanından itibarendir. O günden beri de 20 rekat olarak camilerde kılınmıştır.

* Teravihi en faziletli kılma şekli, 10 selâm ile ikişer rek’atlar halinde kılmaktır. Yaygın olan kılma şekli ise, 4 rek’atta bir selâm vermek suretiyle kılmaktır. 6 rek’atta bir selâm vererek de kılınabilir.

Teravihi iki rek’atta bir oturmak suretiyle tek selâmla 20 rek’at birden kılmak da mümkündür. Sadece gece namazlarını 8 rek’attan fazlaca olarak bir selâmla kılmak mekruh olduğundan teravihi de bu tarzda kılmamalıdır.

Teravih kaç selâmla kılınırsa kılınsın, iki rek’atta bir ne olursa olsun oturarak kılınmalıdır.

Eğer iki rek’attan sonrasında oturmayıp 4 rek’atta bir oturulmuş ise, o 4 rek’atlar iki rek’at sayılır. Selâm verilmese bile, her iki rek’at sonunda ne olursa olsun oturulmalıdır.
 

* Teravih kelimesinde rahatlama mânası vardır. Bu sebeble 4 rek’at başlangıcında selâmdan sonrasında birazcık oturularak rahatlanmalıdır. Bu süre içinde isteyen kendi kendine bir şeyler okur. Ya da tefekkür eder. Ya da da tesbihte bulunur. Bunlarda, namaz kılan kimse muhayyerdir. Memleketimizde ise, çoğun müezzinler, cemaatın da iştirâkiyle sesli olarak salâvat okur, cehrî zikir yaparlar.

* Teravih namazı dörder dörder kılınıyorsa ilk oturuşta Tahiyyat’dan sonrasında salâvatlar da okunması mümkün. Bu, sünnet-i müekkededir. Hattâ bâzı müctehidlere nazaran farzdır. Cemaat usansa bile, imam bu tarz şeyleri terkedemez. Ek olarak 3. rek’atın başlangıcında da Fâtiha’dan ilkin gene Sübhâneke okunması mümkün.

* Teravihi hatim ile kılmak da sünnettir. Cemaate ağır gelmesi sebebiyle hatimle kılmak sünneti terkedilmez. Bir beldenin bir camiinde bu sünnet ne olursa olsun yerine getirilmelidir.

* Yatsının farzını tek başına kılan kimse teravihi cemaatle kılabilir. Sadece yatsının farzı cemaatle kılınmadan teravihin cemaatle kılınması caiz olmaz.

* Cemaatin memnun olması için imamın kırâet ve rükünleri sür’atle yapması mekruhtur. Mes’ûliyet duygusu taşıyan bir imam, acele kıldırayım diye kırâeti anlaşılmaz hâle getirmekten, ta’dîl-i erkânı terkten, tesbih sayılarını üçten azca yapmaktan kaçınır.

* Hatimle namaz kıldıran imam, hatmi Ramazan-ı şerîf’in 27. gecesi tamamlamalıdır. Hatimle kılınmıyorsa Fîl sûresinden aşağısını okumak, tek sûre ve karışık âyetler okumaktan daha faziletlidir. Böylece rek’at sayısı da daha kolay bilinir.

* Bir özür olmaksızın teravihi oturarak kılmak câiz ise de, erdem ve sevabını azaltır.

İmam kendisinde özür olsun olmasın teravihi oturarak kıldırabilir. Cemaat ise ayakta kılarlar. Sadece ayrılık olmasın diye cemaatın da oturarak kılmaları müstehab olur.

* Teravihi ve vitri başka başka imamlarla kılmak câizdir.

* Uyku iyice bastırmış halde teravih kılmak mekruhtur.

* Vitir ile teravih içinde birazcık oturmak da müstehabdır.

* Teravihi cemaatle kılan, vitri de cemaatle kılacağı benzer biçimde, yalnız başına da kılabilir.

* Teravih namazının her iki rek’atında teravih namazına niyet etmek gerekmez. Zira 20 rek’attan ibaret teravih namazı, bir tek namaz hükmündedir. Bunun için namaza başlarken meydana getirilen niyet kâfidir.

Çeşitli hadislerden anlaşıldığına nazaran Peygamber (sav) teravih namazını yalnız sekiz rekât olarak kılmıştır. Fazlasını ne kılmış ne de emretmiştir. Buhari Aişe’den şu şekilde rivayet ediyor: Peygamber (sav) Ramazan-ı şerif’in içinde ve haricinde (nafile olarak) on bir rekâttan fazla kılmazdı.

E-bültene Abone Ol Merak etmeyin. Spam yapmayacağız.

Yazar

Amacım insanlara tüyolar, ipuçları, bilgiler, çözümler paylaşmak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.

Giriş Yap

close